Bij Facility Workers kun je al terecht op het moment dat de order binnen is.
Met ons Full Service concept starten onze werkzaamheden direct nadat de opdracht binnen is en het dossier aan ons is overgedragen. Facility Workers draagt zorg voor de planning, de levering en eventuele nazorg van jouw opdracht. Wij zorgen ervoor dat elke order zo efficiënt mogelijk wordt ingepland en uitgevoerd. Tijdens dit proces informeren wij onze opdrachtgevers continu over de status van hun order.

 

Het Full Service concept bestaat uit 3 fases;

  1. Voorbereiding

Zodra wij een dossier hebben ontvangen leggen wij contact met de eindklant. Wij informeren dat Facility Workers de opdracht heeft gekregen om de levering van het meubilair te verzorgen en dat wij vanaf dat moment het aanspreekpunt zijn voor alle vragen met betrekking tot de levering. Tijdens dit contactmoment wordt ook direct de verwachte leverweek gecommuniceerd. Uiterlijk een week voor de daadwerkelijke levering nemen wij opnieuw contact op om een definitieve leverdatum af te stemmen.

  1. Levering

Een dag voordat de levering plaats zal vinden, informeren wij de klant over het tijdstip waarop wij de volgende dag aanwezig zullen zijn. Op de dag van levering verzenden wij 30 minuten van tevoren nog een berichtje. Eenmaal terplekke zorgen wij dat het meubilair conform tekening wordt geplaatst en vertrekken pas nadat de eindklant volledig tevreden is.

  1. Afhandeling

Het meubilair is geplaatst en de eindklant tevreden, echter is dit nog niet het einde van ons proces. Na elke afgeronde opdracht verstuurt Facility Workers een opleverrapport met daarin alle relevante informatie.

Eventuele servicepunten worden hier ook in vermeld zodat ook de eventuele nazorg kan worden opgestart. Uiteraard stellen wij ook de eindklant hiervan op de hoogte en zorgen ervoor dat deze punten zo snel mogelijk zijn opgelost!

Met het Full Service concept van Facility Workers kunnen onze opdrachtgevers zich maximaal focussen op hun core business en zijn ze ervan verzekerd dat iedere opdracht zo efficiënt mogelijk en met precisie wordt uitgevoerd!